Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wykaz instytucji otoczenia biznesu

DATA PUBLIKACJI: 2003-12-16 11:08 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek

1) Łomżyńska Izba Przemysłowo-Handlowa:
ul. Dworna 13
18-400 Łomża
tel. (0 86) 216-33-55

To największa organizacja skupiająca przedsiębiorstwa nie tylko z miasta Łomży, ale także z terenów byłego województwa łomżyńskiego. Głównym celem działania tej instytucji jest:
a) Integracja środowiska przedsiębiorców Ziemi Łomżyńskiej.
b) Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych i samorządów gospodarczych wobec administracji rządowej.
c) Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
d) Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej, informacyjnej.
e) Promowanie firm członkowskich na rynku krajowym i zagranicznym poprzez udział w targach krajowych i międzynarodowych.


2) Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Łomży:
ul. Giełczyńska 4
18-400 Łomża

e-mail: cechlomza@wp.pl

tel. (0 86) 216-30-40

To Stowarzyszenie skupiające przedsiębiorców, rzemieślników działających w różnych branżach na rynku lokalnym. Jego działalność opiera się na:

a) Doradztwie z zakresu prawa i rachunkowości, zarządzania przedsiębiorstwem.
b) Poradnictwie w zakresie administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
c) Organizacji szkoleń zarówno dla pracodawców jak i uczniów w zakładach pracy,
d) Organizowaniu targów i wystaw,
e) Organizowaniu misji gospodarczych.

3) Zrzeszenie Handlu i Usług:
ul. Polowa 22
18-400 Łomża
tel. (0 86) 216-52-05

Jest to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców działających na rynku lokalnym. W związku z tym jego głównym zadaniem jest ochrona i działalność na rzecz zrzeszonych członków. W ramach tej działalności udziela się pomocy w zakresie:
a) Pomocy w pozyskiwaniu funduszy przedakcesyjnych z Unii Europejskiej (PHARE, SAPARD),
b) Dbanie o interesy zrzeszonych członków.
c) Organizowanie szkoleń i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
d) Prowadzenie aktualnej bazy danych (informacje podatkowe, informacje o dostępnych formach pomocy finansowej itp.)


4) Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Rynku i Pracy:
ul. Wojska Polskiego 113
18-400 Łomża
tel./fax. (0 86) 216-53-03

Jest to organizacja pozarządowa typu „non-profit”, skupiająca takie komórki jak:
- Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących,
- Ośrodek Informatyczny.
Celem stowarzyszenia jest:
a) Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
b) Aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonym utrata pracy.
c) Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości.
d) Rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej.

W ramach komórek funkcjonujących w stowarzyszeniu prowadzone są następujące działania:
a) Szkolenia i doradztwo – prowadzone przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości,
b) Pożyczki na uruchomienie i rozwój działalności gospodarczej.
c) Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.
d) Ośrodek Informatyczny.

5) Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości:
ul. Wojska Polskiego 113
18-400 Łomża
tel. (0 86) 216-73-42

Działa w ramach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Rynku i Pracy. Ośrodek ten w głównej mierze zajmuje się:
a) Organizacją szkoleń zarówno dla osób bezrobotnych jak i tych chcących zmienić swoje kwalifikacje.
b) Posiada Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości, który służy wsparciem finansowym (pożyczki) dla lokalnych przedsiębiorców i osób chcących uruchomić własną działalność gospodarczą.
c) Doradztwem w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości,
d) Doradztwem w zakresie aspektów administracyjno-prawnych dla tych, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

6) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A:
ul. M.C Skłodowskiej 1
18-400 Łomża
tel. (0 86) 215-00-72,
tel./fax. (0 86) 216-33-26

Pełni ona w pełni niezależną, samodzielną, lokalną instytucją kapitałową, której głównym celem (oprócz działalności komercyjnej) jest dostosowanie samorządów i gospodarki regionu do wymogów rynku. Zakres działalności Agencji Rozwoju Regionalnego obejmuje:
a) Pozyskiwanie, uczestniczenie i koordynowanie programów pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej,
b) Organizowanie seminariów i szkoleń z zakresu ekonomii, podatków, regulacji prawnych, małej i średniej przedsiębiorczości, reformy społecznej i ubezpieczeniowej,
c) Publikacja folderów i przewodników o Ziemi Łomżyńskiej, jej walorach turystycznych i możliwościach inwestowania,
d) Organizowanie targów i wystaw pod nazwą „Łomżyńskie Targi Konsumpcyjne”,
e) Organizowanie misji gospodarczych w regionie oraz promocja regionu na zewnątrz.

Z kolei zakres świadczonych usług komercyjnych obejmuje między innymi:
a) Opracowywanie strategii rozwoju dla wsi, miast, gmin i powiatów,
b) Doradztwa z zakresu prawa i rachunkowości, zarządzania przedsiębiorstwem,
c) Organizacja i obsługa targów,
d) Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń i seminariów,
e) Sporządzanie biznes planów,
f) Uzyskiwanie informacji o programach, projektach, dofinansowaniach przez Unię Europejską,
g) Badania rynku i opinii publicznej,
h) Szkolnictwo dorosłych oraz pozostałe formy kształcenia,
i) Działalność związana z turystyką, kultura i sportem.

7) Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT:
ul. Polowa 45
18-400 Łomża
tel./fax. (0 86) 216-64-72

Skupia ona jedenaście stowarzyszeń naukowych i technicznych działających w Łomży. Do głównych działań Rady NOT należą:
a) Rozwój techniki, nauki i gospodarki.
b) Współpraca, integracja, wzajemne współdziałanie i wspomaganie stowarzyszeń członkowskich w realizowaniu ich zadań, zainteresowań i potrzeb.
c) Oddziaływanie na rozwój innowacyjności i efektywności gospodarczej oraz cywilizacyjny poziom życia społeczeństwa.
d) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno-technicznej.


8) Centrum Wspierania Biznesu:
ul. Polowa 53
18-400 Łomża
tel. (0 86) 215-16-90,
fax. (0 86) 215-16-91

Instytucja ta zajmuje się bezpłatnymi usługami doradczymi dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wchodzi w skład Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Zakres bezpłatnych usług obejmuje:
a) administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,
b) marketingu, zarządzania i finansów w przedsiębiorstwie,
c) informacje na temat dostępnych w ramach Krajowego Systemu Usług specjalistycznych usług doradczych,
d) preferencyjnych źródeł finansowania działalności,
e) funduszy pomocowych.

9) Podlaska Izba Rolnicza:
Biuro Regionalne w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża
tel. ( 0 86)219- 06- 65
fax. (0 86) 219-82-38

Podlaska Izba Rolnicza z Biurem Regionalnym w Łomży to instytucja utworzona z myślą o rolnikach. Do głównych działań tejże instytucji należą:
a) działania na rzecz rolników, instytucji funkcjonujących w rolnictwie i szkół rolniczych,
b) współpraca z innymi organizacjami, administracją i samorządem terytorialnym,
c) współpraca z zagranicą.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel./fax (086) 218 37 22
e-mail: lomodr@zetobi.com.pl

GIS wycofuje niebezpieczny produkt. Tlenek etylenu w mące

gru 15, 2020
Czytaj więcej

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zmowy na warszawskim rynku ciepła. Pierwsza kara dla menedżera

gru 07, 2020
Czytaj więcej

Prezes UOKiK nałożył ponad 723 miliony zł kary na Biedronkę

gru 15, 2020
Czytaj więcej

Open Life TU Życie S.A. - decyzja Prezesa UOKiK

sty 13, 2021
Czytaj więcej