Motyl

Powiat Łomżyński

Pobyt delegacji powiatu łomżyńskiego w Daugavpils na Łotwie w dniach 15-18.11.2005 r.

W dniach 15-18 listopada br. oficjalna delegacja Powiatu Łomżyńskiego przebywała w zaprzyjaźnionym Powiecie Daugavpils. W delegacji oprócz władz powiatu uczestniczyli Wójtowie z terenu powiatu, grupa samorządowców z gminy Miastkowo oraz przedstawiciele Łomżyńskiej Izby Przemysłowo- Handlowej w Łomży.

Głównym punktem pobytu było podpisanie umowy o współpracy między gminami Miastkowo i Naujene. Program obejmował także dwustronne spotkania samorządów partnerskich mających na celu utrwalenie więzi współpracy na przyszłość. Podczas pobytu doszło także do spotkania władz ŁIPH w Łomży z przedstawicielami Daugavpilskiego Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej i Rady Dyrektorów Przedsiębiorstw miasta Daugavpils.
Szczególnie uroczystym punktem programu był udział polskiej delegacji w obchodach 87-rocznicy odzyskania niepodległości przez Łotwę. W ramach tych obchodów grupa uczestniczyła w akademii organizowanej corocznie przez władze powiatu, na której uhonorowani zostali zwycięzcy konkursu na „Osobowość roku” w różnych dziedzinach życia społecznego. Kolejnym elementem obchodów, w którym uczestniczyła delegacja polska był uroczysty koncert w teatrze w Daugavpils. Na koncercie obecni byli władze Powiatu i Miasta Daugavpils a także przedstawiciele polskiej dyplomacji w osobie Konsula RP w Rydze.

Bardzo urozmaicony program pobytu przeplatany był elementami kulturalnymi takimi jak: wizyta w szkole polskiej im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils, zwiedzanie Centrum Młodzieży, wizyta w Kościele Parafialnym w Liksnie, spotkanie z artystką ludową jak również spotkaniami gospodarczymi z przedstawicielami lokalnego biznesu. Delegacja polska zwiedziła Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowego (młyn Daugavpils zajmujący się produkcją mieszanek zbożowych dla zwierząt hodowlanych) oraz Zakład Obróbki Drewna. Przedsiębiorcy z Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyli szereg indywidualnych rozmów z przedsiębiorcami łotewskimi na temat przyszłej współpracy gospodarczej.

Pobyt delegacji na Łotwie podkreślił niezwykłą życzliwość z jaką przyjmowana była grupa polska. Naród łotewski i polski łączą wspólne dzieje historii związane z wyzwalaniem miasta Daugavpils przez wojska łotewskie wspierane przez wojsko polskie dowodzone przez gen. Rydza-Śmigłego z okupacji radzieckiej w 1920 roku.

Współpraca powiatu łomżyńskiego z powiatem Daugavpils oraz gminy Miastkowo z gminą Naujene może być już w przyszłym roku poszerzona o współpracę kolejnych samorządów gminnych. Wstępną deklarację nawiązania kontaktów wyraził Wójt Gminy Pątnica.

Oficjalna delegacja łotewska została zaproszona do przyjazdu do Polski w pierwszym półroczu 2006 roku. Przewiduje się udział zespołów łotewskich w oficjalnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Powiat Łomżyński.

2005-11-22 14:56 Opublikował: Beata Korwek

Pobyt delegacji Powiatu Łomżyńskiego w Daugavpils

W dniach 26-28 stycznia 2005 roku na terenie Powiatu Daugavpils (Łotwa) przebywała oficjalna delegacja Powiatu Łomżyńskiego.
W skład delegacji weszli:
1. Wojciech Kubrak - Starosta Łomżyński
2. Henryk Kłosiński - Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego
3. Jarosław Kulesza - Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego
4. Wiesław Jemielity - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji

Delegacja powiatu wyjechała na Łotwę w ramach oficjalnej delegacji województwa podlaskiego na zaproszenie Regionu Łatgalia. Delegacji przewodniczył Wojewoda Marek Strzaliński, a oprócz władz powiatu łomżyńskiego uczestniczyli w niej starostowie: bielski, siemiatycki, hajnowski, zambrowski oraz przedstawiciele miasta Suwałki. Wyjazd delegacji polskiej był rewizytą pobytu przedstawicieli Regionu Łatgalskiego na terenie województwa podlaskiego w październiku 2004 r.

Powiat Łomżyński skorzystał z zaproszenia Wojewody Podlaskiego do wspólnego wyjazdu na Łotwę w celu nawiązania oficjalnej współpracy z Powiatem Daugavpils zapoczątkowanej podpisaniem listu intencyjnego w dniu 13 maja 2002 roku. Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 11 września 2002 roku upoważniła Starostę do podpisania oficjalnego porozumienia. Styczniowy wyjazd był okazją do sformalizowania kontaktów.

Podczas trzydniowego pobytu w dniu 28 stycznia 2005 roku na specjalnej uroczystości w obecności Ambasadora RP na Łotwie – Tadeusza Fiszbacha i Wojewody Podlaskiego – Marka Strzalińskiego, Starosta Łomżyński – Wojciech Kubrak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Daugavpils – Arwids Kucins i Dyrektor ds. Wykonawczych Rady Powiatu – Witalijs Aizbalts podpisali oficjalne porozumienie o współpracy partnerskiej między powiatami. Współpraca obejmuje wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego będące zadaniami własnymi powiatu.

Władze obu powiatów zadeklarowały chęć uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach m.in. przy udziale środków europejskich. W niedługim czasie powstanie plan działań, które samorządy zamierzają zrealizować na terenie powiatu łomżyńskiego w 2005 roku.
2005-02-02 14:11 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.