Motyl

Powiat Łomżyński

Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:

 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Salon Dworski
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Ostoja Drozdowska
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Salon Dworski
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Salon Dworski
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Ssaki Kotliny Biebrzańskiej
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Ptaki Kotliny Biebrzańskiej
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Podwodny Świat
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Trofea Łowieckie
 • Muzeum Przyrody w Drozdowie oferuje:Park przy Muzeum
 • zwiedzanie wystaw muzealnych oraz ścieżki edukacyjnej „Ostoja Drozdowska” z przewodnikiem, indywidualne lub grupowe,
 • specjalne zajęcia oświatowe: lekcje muzealne z zakresu nauk przyrodniczych i historii, lekcje terenowe, zabawy edukacyjne dla młodzieży szkolnej,
 • organizacja spotkania przy ognisku dla wycieczek szkolnych z wykorzystaniem zadaszonej wiaty znajdującej się w parku przymuzealnym (w wiacie mieści się specjalne palenisko, stoły, ławki),
 • organizacja spotkań integracyjnych z wykorzystaniem zadaszonej wiaty znajdującej się w parku przymuzealnym,
 • organizacja konferencji, seminariów naukowych, spotkań biznesowych (istnieje możliwość przeprowadzenia konferencji bądź seminarium w pomieszczeniach siedziby Muzeum),

 

Wystawy muzealne:


1. Salon Dworski - rodzinne pamiątki: portrety, zdjęcia, książki, fortepian, związane z zasłużoną dla Polski i ojczystej kultury rodziną Lutosławskich oraz Romanem Dmowskim, wystawione są w reprezentacyjnym salonie zabytkowego dworu.

2. Trofea Łowieckie - na ścianach obejrzeć można m.in. skóry (np. wilka, dzika, rysia) i poroża, przedstawione tak jak od wieków stanowiły ozdobę i powód do dumy w niejednym domu możnowładcy.

3. Szata Roślinna Kotliny Biebrzańskiej - plansze wystawowe pokazują strukturę i zasięg współcześnie istniejących torfowisk. Nad Biebrzą zachowana została charakterystyczna dla nizinnych rzek płynących naturalnym korytem strefowość poprzeczna i podłużna siedlisk i co za tym idzie zbiorowisk roślinnych.

4. Ptaki Kotliny Biebrzańskiej. Wystawa obejmuje ekspozycje:
a) ptaków gniazdujących przy brzegach rzek i starorzeczach, na terenach łąkowych, corocznie zalewanych wiosną, na terenach łąkowych poza strefą zalewów, na terenach zakrzaczonych torfowisk, podmokłych brzezinach, w olsach,
b) ptaków szponiastych, drapieżnych,
c) ptaków wodno-błotnych.

5. Ssaki Kotliny Biebrzańskiej - wystawa prezentuje bogactwo fauny terenu Bagien Biebrzańskich. Przedstawia także losy zwierząt żyjących w plejstocenie (przyczyny ich wymarcia) oraz sytuację ssaków w czasach współczesnych. Możemy zobaczyć mnóstwo eksponatów zwierząt (np. bóbr, wydra, jenot, gronostaj, norka, borsuk).

6. Łoś Król Bagien Biebrzańskich - wystawa poświęcona jest łosiowi - ssakowi, który jest symbolem Kotliny Biebrzańskiej. Na ekspozycji zgromadzono oprócz okazów łosia, bogatą kolekcję poroży.

7. Podwodny Świat Pięciu Kontynentów to największa w regionie wystawa akwarystyczna, którą tworzy 26 akwariów o pojemności do 500 litrów. Możemy zobaczyć ryby żyjące w jeziorach i rzekach Azji, Ameryki Południowej, Australii, Afryki i Europy.

Ścieżka edukacyjna "Ostoja Drozdowska" to kładka drewniana umożliwiająca spacer wśród dzikiej scenerii wykrotów, powalonych pni i ponad 100-letnich topoli, charakterystycznych dla środowiska podmokłych lasów łęgowych, które można poznać dzięki "Ostoi". Ścieżka urozmaicona jest atrakcjami edukacyjnymi dla dzieci: puzzlami, stemplami i odlewami tropów zwierząt, udźwiękowioną tablicą "Ptasi Zegar" (usłyszeć możemy odgłosy ptaków).

Oferta lekcji muzealnych:

Tematyka:

1. Nasze nietoperze.
2. „Zabawa w tropicieli” (odszukiwanie całego drzewa na podstawie planszy z liśćmi oraz konkurs rozpoznawania gatunków drzew; miejsce: park przy Muzeum).
3. Życie owadów społecznych na przykładzie pszczoły miodnej.
4. Nocą w lesie.
5. Ptaki zimujące w Polsce.
6. Płazy - nasi kumkający przyjaciele.
7. Co żyje w stawie?
9. Ryby.
10. Sowy Polski.
11. Ks. Kazimierz Lutosławski - twórca krzyża harcerskiego.
12. Najwybitniejsi przedstawiciele rodziny Lutosławskich linii łomżyńskiej - charakterystyka.
13. Las - szczyt sukcesyjnych osiągnięć w przyrodzie (lekcja terenowa).
14. Storczyki Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
15. Poznaj pięć roślin leczniczych (lekcja terenowa).
16. Siedliskotwórcza rola naturalnej rzeki Narew.
17. Poznajemy najpospolitsze, małe zwierzęta biocenozy gleb.

2012-03-22 11:28 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.