Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-13 10:58 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
10 kwietnia 2021 roku w rocznicę Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Łomżyński Maria Dziekońska złożyli kwiaty pod Pomnikiem Sybiraków i Ofiar Katastrofy Smoleńskiej przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.
10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej. Na zdjęciu: Maria Dziekońska Wicestarosta, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński

10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej. Na zdjęciu: Maria Dziekońska Wicestarosta, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński

5
10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej. 
Na zdjęciu: Maria Dziekońska Wicestarosta, Lech Marek Szabłowski Starosta Łomżyński 10.04.2021 r., Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Drugiej wywózki na Sybir i Katastrofy Smoleńskiej.

Zbrodnia Katyńska

Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy. Mord dokonany na Polakach przez lata trzymany był w tajemnicy przez władze radzieckie. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził popełnienie zbrodni. 

Druga wywózka na Sybir

10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono wówczas około 140 tys. obywateli polskich. W sumie w latach 1940–1941 władze ZSRR zrealizowały 4 masowe deportacje. Ich ofiarami były przede wszystkim środowiska i osoby silnie związane z państwem polskim, aktywne w życiu społecznym, ujawniające niechęć lub nieufność wobec władzy radzieckiej lub pozostające w związkach rodzinnych z ludźmi  pozbawionymi wolności z racji politycznych. Służyło to eliminacji grup mogących być zarzewiem i bazą oporu społecznego, zdezintegrowaniu i zastraszeniu społeczeństwa. 

Kolejna, druga wywózka, rozpoczęta w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r., objęła rodziny osób wcześniej represjonowanych w różnych formach (aresztowanych przez NKWD, uwięzionych w obozach jenieckich, skazanych na pobyt w obozach pracy). Nieco ponad 60 tys. ofiar skierowano do północnych obwodów Kazachstanu. Trzecią operację przesiedleńczą przeprowadzono w nocy z 28 na 29 czerwca 1940 r. a czwartą w maju i czerwcu 1941 r.

Katastrofa Smoleńska

10.04.2010 w katastrofie TU-154M w Smoleńsku zginęło 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią, wysocy rangą urzędnicy państwowi, dowódcy Wojska Polskiego oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja udawała się na uroczystości z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Cześć ich Pamięci!

Pamiętajmy o Chrzcie Polski ! – 1055. rocznica wydarzenia

DATA PUBLIKACJI: 2021-04-14 14:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
Zdjęcie

1

Chrzest księcia Mieszka I 

Książę Mieszko I został ochrzczony prawdopodobnie w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r., zgodnie z ówczesnym zwyczajem w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł się odbyć na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego. Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. 

Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką Dobrawą w roku 965. Z Czech przybyli także pierwsi misjonarze.

Warto podkreślić, że relacje i źródła historyczne dotyczące Chrztu Polski są niezwykle skromne, dlatego wiele kwestii w tym zakresie to hipotezy historyków.

Znaczenie chrztu Mieszka dla polskiej kultury, historii i tożsamości 

Chrzest księcia Mieszka I zapoczątkował nie tylko proces chrystianizacji i budowy struktur kościelnych na ziemiach polskich. Miał on także przełomowe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe. Był to potężny impuls rozwojowy, który umacniał władzę księcia, wspierał integrację młodego organizmu państwowego, dawał mocniejsze podstawy suwerenności i bezpieczeństwa.  

Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim wprowadziło rodzące się wówczas państwo polskie w krąg państw Europy Zachodniej. Rozpoczęło proces przejmowania wzorców kulturowych i największych zdobyczy zachodniej cywilizacji. Począwszy od chrztu Mieszka I polska kultura, historia i tożsamość narodowa rozwijały się na fundamencie tradycji chrześcijańskiej. 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/1055-rocznica-chrztu-polski