BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 31/131/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 listopada 2019 roku

2019-11-08 15:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 31/131/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych

Przejdź do wiadomości