BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 28/123/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 października 2019 roku

2019-10-23 12:25 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 28/123/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie: wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze - dr. woj. nr 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica – Przytuły – Radziłów (trasa 3 km rom. 1+184,45)”.

Przejdź do wiadomości