BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr 26/109/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2019 roku

2019-09-24 11:36 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 26/109/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2019 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie części kosztów zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36 gm. Piątnica”

Przejdź do wiadomości