BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 października 2019

Wiadomości

ZDP w Łomży zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu ścinarki do poboczy

Dodanie nowej wiadomości: ZDP w Łomży zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu ścinarki do poboczy - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.226.2019.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.226.2019.DK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.42.2019.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.42.2019.MK - [Wszystkie zmiany]

Grupy eliminacyjne Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Dodanie nowej wiadomości: Grupy eliminacyjne Dzieci i Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 października 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”. - [Wszystkie zmiany]

Wpisanie do rejestru zabytków budynku willowo – dworskiego rodziny Lutosławskich w Drozdowie, gm. Piątnica, pow. Łomżyński.

Dodanie nowej wiadomości: Wpisanie do rejestru zabytków budynku willowo – dworskiego rodziny Lutosławskich w Drozdowie, gm. Piątnica, pow. Łomżyński. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 października 2019

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na partnera spoza sektora finansów publicznych

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na partnera spoza sektora finansów publicznych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 października 2019

Wiadomości

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarskiej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarskiej - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z podsumowania powiatowego współzawodnictwa sportowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 października 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.207.2019.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.207.2019.JR - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.204.2019.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.204.2019.JR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 października 2019

Wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów mostów, dróg, przepustów

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na wykonanie przeglądów mostów, dróg, przepustów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 października 2019

Wiadomości

Zaproszenie-dostawa posiłków regeneracyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie-dostawa posiłków regeneracyjnych - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Propjekt protokoóuł nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 28

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 28 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.258.2019.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.258.2019.JR - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycjinr nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycjinr nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 października 2019

Wiadomości

Protokół nr 26/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 20 września 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 października 2019

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 października 2019

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na X Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Protokoły do gier zespołowych

Dodanie nowej wiadomości: Protokoły do gier zespołowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 października 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70” - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 października 2019

Wiadomości

Protokół nr 28/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 października 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Projekt protokołu nr 28/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 października 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny ...”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny ...” - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 29

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 29 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 października 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 30

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 30 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w sztafetowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w szachach - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w unihokeju chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w koszykówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w piłce ręcznej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w siatkówce dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w siatkówce dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w siatkówce chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w siatkówce chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w halowej piłce nożnej dziewcząt

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w halowej piłce nożnej dziewcząt - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w halowej piłce nożnej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w czwórboju lekkoatletycznym - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w lekiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w lekiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w trójboju lekkoatletycznym.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w trójboju lekkoatletycznym. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 października 2019

Wiadomości

Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja - X Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 października 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.175.2019.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.175.2019.ED - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.193.2019.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.193.2019.DK - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na X sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian