BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji nr 3/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Konarzyce, gm. Łomża.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2020 r. została wydana decyzja Nr 3/2020, znak: ROŚB.6740.2.4.2020 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi gminnej nr 105785B ulica Ogrodowa we wsi Konarzyce”, droga gminna, klasa drogi D.
Data powstania: czwartek, 30 lip 2020 14:48
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2020 14:53
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 59 razy