BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 55

odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro s.308)

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 54-go posiedzenia zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2110B w m. Śniadowo ul. Kolejowa, gm. Śniadowo ”.
  1. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 8 lip 2020 15:08
Data opublikowania: środa, 8 lip 2020 15:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lip 2020 09:05
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 136 razy