BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 46/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.10.

Protokół nr 46/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1200, natomiast zakończenie o godzinie 1210.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk

- członek Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w związku z poleceniem Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.967.65.2020 z dnia 02.04.2020 r. dotyczącym miejsc/obiektów do kwarantanny.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia w związku z poleceniem Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.967.65.2020 z dnia 02.04.2020 r. dotyczącym miejsc/obiektów do kwarantanny, po czym przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali projekt przedmiotowej uchwały.

Nawiązując do powyższego prosił o ewentualne uwagi lub pytania.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia w związku z poleceniem Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.967.65.2020 z dnia 02.04.2020 r. dotyczącym miejsc/obiektów do kwarantanny (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 45/191/2020 z dnia 31 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 46-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 30 kwi 2020 14:42
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2020 14:43
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 223 razy