BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na XII sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Zapraszam na XII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 13.00
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego  na lata 2020 – 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”
 14. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu.
 15. Informacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród nt. sprawowanego nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności skarbu Państwa na terenie powiatu.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                                                        Jan Kuczyński

Data powstania: sobota, 21 gru 2019 14:06
Data opublikowania: sobota, 21 gru 2019 14:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 sty 2020 13:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 212 razy