BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.175.2019.ED

dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną realizacją zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne - Bronaki Pietrasze - dr. woj. nr 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica - Przytuły - Radziłów (trasa 3 km rob. 1+184,45), gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie"
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 paź 2019 07:50
Data opublikowania: czwartek, 31 paź 2019 08:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 lis 2019 08:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 148 razy