BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na VII Sesję Rady Powiatu

Zapraszam na VII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 czerwca 2019 roku (poniedziałek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz.12.00

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na realizację projektu pn. „NATURA-lnie LOKALNIE

    – kampania na rzecz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw w Powiecie Łomżyńskim"            

    w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan

    operacyjny na lata 2018–2019, złożonego w ramach konkursu nr 3/2019 dla partnerów

     Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 1. Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok:
 2. debata nad raportem o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 r.
 3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum zaufania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania

    z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok.

 1. wystąpienie Starosty Łomżyńskiego nt. wykonania budżetu za 2018 rok,
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski.

11.Zamknięcie obrad

   Przewodniczący Rady

          Jan Kuczyński

Data powstania: poniedziałek, 3 cze 2019 15:27
Data opublikowania: poniedziałek, 3 cze 2019 15:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 lip 2019 13:45
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 188 razy