BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 08 grudnia 2017 r. została wydana decyzja Nr 445/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Zbigniewa Jaworowskiego w zabudowie zagrodowej na budowę budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 75 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 75 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 990,00m3 i zbiornikiem na ścieki bytowe o pojemności 10m3 na działce numer 83 obręb ewidencyjny 0027 Stare Szabły, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 12 gru 2017 14:10
Data opublikowania: wtorek, 12 gru 2017 14:12
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2018 12:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 172 razy