BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wykonaniu zastępczym

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży informuje, że w ramach egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących rozbiórki samowolnie zrealizowanego budynku murowanego , parterowego , o wym. 10,80 m x 5, 25 m , podpiwniczonego, zlokalizowanego na działce nr 136/42 w Konarzycach, gm. Łomża przy ul. Lipowej 3 a, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz.U. nr 229 pozycja1954 – tekst jednolity ), wobec uchylania się zobowiązanego od nałożonych obowiązków, konieczne jest zastosowanie wykonania zastępczego . W związku z tym poszukuje się wykonawcy robót rozbiórkowych, do którego zgodnie z art. 131 i 132 w/w ustawy należy: rzetelne wykonanie robót, celowe zużycie materiałów dostarczonych przez zobowiązanego oraz prawidłowe korzystanie z jego środków przewozowych. Zobowiązany, w czasie postępowania, może dochodzić swych roszczeń wobec wykonawcy, ma także prawo wglądu w czynności wykonawcy . Podstawą do podjęcia robót rozbiórkowych będzie umowa zawarta z organem egzekucyjnym tj. Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łomży . W umowie określony zostanie, między innymi, termin przystąpienia do czynności oraz termin ich zakończenia. Mając na uwadze powyższe, w przypadku zainteresowania wykonaniem rozbiórki budynku, uprzejmie proszę o przedstawienie swojej oferty, ze wskazaniem ceny i terminu wykonania, do dnia 30 listopada 2011 r., w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 320, tel. 86 2156936 lub 2156937. Łomża, dnia 12 października 2011 r.
Data powstania: środa, 12 paź 2011 12:26
Data opublikowania: środa, 12 paź 2011 12:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 gru 2011 19:18
Opublikował(a): Barbara Stalewska
Zaakceptował(a): Barbara Stalewska
Artykuł był czytany: 951 razy