BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru w związku z realizacją projektu "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy(...)"

Od 01.07.2011 Starostwo Powiatowe w Łomży (Partner projektu) wraz z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku (Wnioskodawca projektu) realizuje projekt pn. "Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mając na uwadze powyższe, Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 78/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wynajem autokaru dla 12 osób wyposażonego w klimatyzację oraz dodatkowe miejsce na bagaż w dniu 10.10.2011 trasa przejazdu Białystok – Łomża – Warszawa Okęcie oraz w dniu 15.10.2011 trasa przejazdu Warszawa Okęcie – Łomża – Białystok.

Zakup usługi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Fundusz Pożyczkowo – Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

Oferty należy składać listownie, faksem 086 215-69-04, na e-mail: n.nadolna@gmail.com
lub osobiście w biurze projektu:
Starostwo Powiatowe w Łomży. Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 323
do dnia 12 sierpnia 2011 r. do godz. 12.00


Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny (ceny proszę podawać w cenach brutto) z zachowaniem wysokiej jakości świadczonej usługi.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
Tel: 505 809 372 fax.(086) 215-69-04
e-mail: n.nadolna@gmail.com
Data powstania: wtorek, 2 sie 2011 08:08
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2011 08:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2011 13:51
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 1792 razy