BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Szponarski Informatyk
2 Admin Beata Korwek - Sekretarz Powiatu
3 Andrzej Żmuda
4 Anna Gubik
5 Barbara Chojnowska Starszy Specjalista
6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu
7 Barbara Stalewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
8 Beata Korwek Sekretarz Powiatu
9 Bogusław Popkowski inspektor
10 Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społe
11 Grzegorz Gutowski nauczyciel
12 Ignacy Kondracki Wicedyrektor
13 Jerzy Kowalewski Z-ca Naczelnika Wydziału
14 Justyna Chmielewska Podinspektor
15 Karolina Przybyłek zastępca naczelnika
16 Konserwator strony
17 Krystyna Gosiewska
18 Lech Malinowski Sekretarz PZ LZS
19 Maciej Karwowski Zastępca Naczelnika Wydziału GKKiGN
20 Marcin Pieńkowski Podinspektor
21 Marcin Rydzewski asystent muzealny
22 Marek Raszczyk starszy inspektor
23 Marian Woronkin Z-ca Naczelnika
24 Mariusz Kozikowski
25 Marta Piekarska specjalista
26 Michał Pstrągowski referent
27 Monika Domurat Główny Specjalista
28 Monika Szumowska referent
29 Monika Tarcicka Podinspektor
30 Natalia Chudy inspektor
31 Paulina Gałązka Podinspektor
32 Renata Wierzba Główny Specjalista
33 Urszula Szlichta starszy pracownik socjalny
34 Wiesława Borawska Główny Specjalista
35 Zbigniew Kowalewski Główny Specjalista
36 Zdzisław Dobrowolski