BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Szponarski Informatyk
2 Admin Beata Korwek - Sekretarz Powiatu
3 Andrzej Żmuda
4 Anna Gubik
5 Barbara Chojnowska Starszy Specjalista
6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu
7 Barbara Stalewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
8 Beata Korwek Sekretarz Powiatu
9 Bogusław Popkowski inspektor
10 Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społe
11 Grzegorz Gutowski nauczyciel
12 Ignacy Kondracki Wicedyrektor
13 Jerzy Kowalewski Z-ca Naczelnika Wydziału
14 Justyna Chmielewska Podinspektor
15 Justyna Kaczmarczyk Główny specjalista
16 Karolina Przybyłek zastępca naczelnika
17 Konserwator strony
18 Krystyna Gosiewska
19 Lech Malinowski Sekretarz PZ LZS
20 Maciej Karwowski Zastępca Naczelnika Wydziału GKKiGN
21 Marcin Pieńkowski Główny specjalista
22 Marcin Rydzewski asystent muzealny
23 Marek Raszczyk starszy inspektor
24 Marian Woronkin Z-ca Naczelnika
25 Mariusz Kozikowski
26 Marta Piekarska specjalista
27 Marzena Nieciecka referent
28 Monika Domurat Główny Specjalista
29 Monika Szumowska referent
30 Monika Tarcicka Podinspektor
31 Natalia Chudy inspektor
32 Paulina Gałązka Podinspektor
33 Renata Wierzba Główny Specjalista
34 Urszula Szlichta starszy pracownik socjalny
35 Wiesława Borawska Główny Specjalista
36 Zbigniew Kowalewski Główny Specjalista
37 Zdzisław Dobrowolski